Arjan Zoomers

Nr 1  © Arjan Zoomers En soms is het wezenlijkste van een dag de rustpauze tussen twee diepe ademteugen en het inkeren tot zichzelf in een gebed van 5 minuten. Zaterdagochtend 28 maart 1942 Nr 2  © Arjan Zoomers  Het gaat er in laatste instantie om, hoe men het lijden, dat toch essentieel aan dit leven is draagt en verdraagt en verwerkt en dat men een stukje van z’n ziel ongeschonden bewaren kan door alles heen. Vrijdagochtend 10 juli 1942 Nr 3  © Arjan Zoomers Men zou een pleister op vele wonden willen zijn. De volgende ochtend vroeg dinsdag 13 oktober 1942